Opgaver

Flyers og publikationer

Publikationer, flyere, foldere, hæfter. Navnene kan sige noget om tryksagens størrelse. Måske. Kald det hvad du vil, bare det virker.

Et udvalg


Mit engagement i processen kan have alle størrelser. Jeg kan møde “vi har en viden, og den skal formidles”. Så arbejder jeg med i processen, hvor vi sorterer stoffet, udvælger (og fravælger), trækker det vigtigste i front. OG finder hovednøglen; indgangen der skal få målgruppen til at reagere.

Jeg kan også møde “vi har en viden, den skal formidles, og vi har tegnet en skitse for hver side. Du skal gøre det pænt”.

Det er modpolerne, og jeg skal ikke lægge skjul på, at den første også er langt den mest spændende og virkningsfulde. Fordi indhold, design og layout med den proces arbejder sammen og støtter og forstærker hinanden. Design er ikke kun udtryk for det, der mødet øjet, det handler også om at forenkle, formidle og skabe en sammenhængende kontekst med et formål.

MEN det afholder mig ikke fra at arbejde med den sidste opgavetype. Jeg vil altid forsøge at udfordre opdraget, men jeg respekterer at det kommer fra et ønske om at få det, man har besluttet. At opdragsgiver har erfaring med hvordan det virker, og ikke ønsker at blive udfordret, uanset om det kan vise sig at virke bedre. Når jeg respekterer, arbejder jeg MED ikke mod.

Jeg skal understrege, at de viste eksempler er resultat af processer med dialog, udfordrende spørgsmål og fokus på modtageren.