Dysfagi

Opgaver

Stærke kræfter fra Ernæringsenheden i Roskilde Kommune havde brug for en klar og præcis præsentation af deres undersøgelse af dysfagi i ældreplejen. Resultatet er en plakat, der kan kombineres på flere måder, så den henvender sig til forskellige målgrupper inden for ældreplejeområdet.