Opgaver

Forstå det. Snapt.

Ernæringsteamet, Roskilde Kommune


Stærke kræfter fra Ernæringsenheden i Roskilde Kommune forsker i dysfagi i ældreplejen. En delegation tager hvert år på [konferencen]. Det er en unik mulighed for at præsentere deres seneste resultater og dermed [?]. Udfordringen er, at samme mulighed har knap 100 andre grupper på konferencen.

Forskerteamet er skarpe på deres område. Jeg kan forenkle og formidle i illustrationer og overskrifter. Resultatet af vores samarbejde er et infografisk overblik. Infografikken tegner hurtigt rammerne op, og tiltrækker opmærksomhed, fordi den giver et overblik. Og når så først teamet fra Roskilde er i dialog med konferencedeltagerne, kan de folde projektet ud og gå i dybden. Deltagerne kan til slut gå derfra med infografikken på den ene side af et ark, og en beskrivelse af projektet på den anden side.

Psst! Det er spændende forskning.